Uslovi korišćenja

www.rsg.rs

Pravila i uslovi korišćenja sajta i aplikacije Radija Stari grad

Korišćenjem bilo kog dela sajta www.rsg.rs, kao i “App store” i “Google play” aplikacije automatski prihvatate sva aktuelna pravila korišćenja.

Korišćenjem sajta i aplikacije smatra se da su korisnici upoznati sa aktuelnim pravilima korišćenja, te da su ih razumeli u potpunosti.

Svi sadržaji objavljeni na sajtu i/ili aplikaciji su u isključivom vlasništvu Radija Stari grad, njegovih povezanih lica, i/ili su u vlasništvu poslovnih partnera Radija Stari grad te se mogu isključivo koristiti za ličnu upotrebu odnosno ne smeju se komercijalizovati.

Radio Stari grad sajt i aplikacija

Sajt i aplikacija Radija Stari grad sastoji se od sadržaja koji pripadaju isključivo Radiju Stari grad, sadržaja poslovnih partnera, povezanih pravnih lica i oglašivača kao i linkova na spoljne stranice koje nisu u vlasništvu Radija Stari grad.

Sve sadržaje sajta Radio Stari grad kao i aplikacije koristite na sopstvenu odgovornost i Radio Stari grad se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu koja eventualno može da nastane korišćenjem istih.

 

Autorska prava i intelektualna svojina

Radio Stari grad polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programske kodove). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta kao i Aplikacije smatra se kršenjem autorskih prava, te će se pravna zaštita u slučaju neovlašćenog korišćenja bilo kog dela sajta i Aplikacije bez pisane dozvole vlasnika autorskih prava (Radio Stari grad, partnera, korisnika i dr…) smatrati kršenjem istih. Intelektualna svojina, uključujući sve zaštićene žigove, podatke, fotografije, idejna rešenja, objavljeni tekstovi u isključivom su vlasništvu Radija Stari grad ili trećih lica koja su prenela pravo korišćenja istih na Radio Stari grad, te se korisnik obavezuje da neće na bilo koji način povrediti ista. U suprotnom Radio Stari grad tražiće zaštitu istih pred nadležnim pravosudnim organima u Republici Srbiji.

Izmene pravila 

Radio Stari grad zadržava pravo da bez najave povremeno izmeni pravila korišćenja.

Ova Politika stupa na snagu dana 24.04.2024. godine.